Sismik İzalatör Avantajları

Yapının periyodunu artırıp zeminden yapıya aktarılan deprem kuvvetinin azaltılmasıdır. Bu yöntem ile deprem nedeniyle yapıya etkiyen enerji miktarının taban izolatörleri tarafından azaltılarak yapıya aktarılması sağlandığından yapının maruz kaldığı sismik enerjisi küçülmekte ve yapının depreme karşı dayanımı arttırmak;

Katlar arası sınırlı göreli ötelenme;

Yapının iç kısımlarının bütünlüğünün korunması;

Binanın güvenilirliğinin artırılması;

% 25 ile % 30 arası sönüme sahiptir.

KAUÇUK İZOLATÖRLER – TDRI


TDRI, birlikte vulkanize edilmiş elastomer ve çelikten oluşan değişken katmanlardan oluşur. Sınırlı bir yatay rijitlik ile karakterize edilen bu cihazlar, sismik hareketin ürettiği büyük yer değiştirmeleri absorbe edebilmekte ve enerji yayma kapasiteleri sayesinde yapıya giren yatay kuvveti sınırlandırabilmektedir.

KURŞUN ÇEKİRDEKLİ  İZOLATÖRLER – TLRI


TLRI’lar konsept ve üretim açısından TDRI’nin cihazlarına benzer. TLRI, cihaz davranışını “lineer” den “bi-lineer” e değiştiren merkezi kurşun çekirdek (saf kurşun% 99,9) tarafından sağlanır. Bu sistem, küresel sönümlemenin% 30’a yakın bir seviyeye güçlü bir şekilde yükseltilmesini sağlar.

SÜRTÜNMELİ PANDULÜM (SARKAÇ) İZOLATÖRLER -TFPI


TFPI, eğimli kayar yüzeyli bir izolatörüdür. TFPI, yapının dönmesine izin veren özel bir menteşeye bağlı bir veya iki birincil eğimli kayma yüzeyinden oluşur. Yapının periyodu, içbükey yüzeyin / yüzeylerin eğrilik yarıçapının seçilmesiyle kontrol edilir. Enerji kaybı, özel bir malzeme ile eğimli yüzey arasındaki sürtünme nedeniyle elde edilir.